Pracovné ponuky

Voľné pracovné ponuky:

Momentálne nemáme pre Vás žiadnu pracovnú ponuku.

Ponúkame prácu na týchto pracovných pozíciách:

 • Zvárač, technik zvárač pre rôzne materiály
 • Zámočník oceľových konštrukcií
 • Tesár drevených konštrukcií
 • Murár, betonár
 • Murár kamenných konštrukcií
 • Inštalatér vodovodných potrubí
 • Inštalatér kúrenia
 • Elektroinštalatér
 • Obsluha CNC obrábacích strojov
 • Pomocný pracovník

 

V prípade, že máte záujem o uvedené pracovné príležitosti a spĺňate naše požiadavky, pošlite Nám prosím vyplnený ponukový list uchádzača. Vaša ponuka bude vyhodnotená a v prípade kladného posúdenia budete pozvaní na osobný pohovor.

Ponukový list uchádzača o niektorú z ponúkaných pracovných pozícií:

 • Uveďte pracovnú pozíciu / pozície o ktoré mate záujem

 • Uvedte Vaše celé meno ( v tvare meno a priezvisko )

 • Uveďte ho v tvare DD.MM.RRRR

 • Uveďte Vašu kontaktnú adresu ( Ulica, číslo, PSČ, Mesto )

 • Uveďte číslo Vášho mobilu alebo pevnej linky ( tvar +421 9xx yyy zzz, +421 51 xx yyyy )

 • Uveďte Vášu aktuálne platnú e-mailovú adresu

 • Uveďte brutto hodnotu ( mena EUR )

 • Uveďte Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie, ukončený odbor, rok ukončenia

 • Uveďte druh cudzieho jazyka ktorí ovládate a úroveň ( pokročilý, mierne pokročilý, základy )

 • Uveďte typ programu ktorý ovládate ( Word, Excel, Outlook, .. iné), Uveďte úroveň ( pokročilý, mierne pokročilý, základy )

 • Skupiny uveďte za sebou a vedľa dátum od kedy sú platné ( napr.: A – 2005, B - 1997, C - .... )

 • Ukončené kurzy, školenia

 • Uveďte názov spoločnosti, ako dlho ste tam pracovali , pozíciu na ktorej ste pracovali

 • Uveďte názov spoločnosti, ako dlho tam pracujete, pozíciu na akej pracujete

 • Uveďte ho v tvare DD.MM.RRRR

 • Uveďte či by ste mali problém s prípadnou a občasnou prácou nadčas ( Áno, Nie )

 • ( Vyhovuje, Nevyhovuje )

 • Ďalšie dôležité informácie o Vás a Vašom pracovnom pôsobení

Poučenie – WELD MONT, s.r.o.. prehlasuje, že všetky vami poskytnuté osobné údaje budú archivované a spracovávané len pre vyhľadanie vhodnej ponuky pracovného uplatnenia uchádzačov v rámci našej spoločnosti. Ak do 12 mesiacov nenájdeme pre Vás vhodné uplatnenie, budú vaše osobné údaje skartované a vymazané. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, súhlas s ich spracovaním a uchovávaním môžete kedykoľvek odvolať.

Prehlasujem, že v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, súhlasím so spracovaním všetkých mojich osobných údajov v tomto dotazníku, ktoré týmto dobrovoľne poskytujem spoločnosti WELD MONT, s.r.o. za účelom získania zamestnania v tejto spoločnosti. Súhlas udeľujem na dobu 12 mesiacov od dátumu odoslania tohto dotazníka.

WELD MONT, s.r.o.

Design & hosting by
creadstudio.sk

Prečo my?

 • - Pretože Vám poradíme,
 • - Ponúkneme komplexné služby v oblasti stavieb,
 • - Zrealizujeme výstavbu na kľúč,
 • - Ponúkame kvalitu a profesionalitu,
 • - Ponúkame Vám pracovnú príležitosť.